เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195635
หมายเลขทรัพยากรi00361193
บาร์โค้ด39611019164895
เล่มVol. 7 No. 77 (ต.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า8 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม3