เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00360700
บาร์โค้ด39611019164606
เล่มฉบับที่ 1 (ม.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า19 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม3