เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00360701
บาร์โค้ด39611019164580
เล่มVol. 13 No. 151 (Oct.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า19 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0