เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00186237
หมายเลขทรัพยากรi00360657
บาร์โค้ด39611019164515
เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า18 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม6