เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00360622
บาร์โค้ด39611019164242
เล่ม(01 Oct.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า18 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม6