เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00360619
บาร์โค้ด39611019164234
เล่ม(07 May) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า18 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม5