เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00360627
บาร์โค้ด39611019164192
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า18 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม7