เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00360203
บาร์โค้ด39611019163632
เล่ม(17 Sep.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า2 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม12