เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00360176
บาร์โค้ด39611019163558
เล่มVol. 29 No. 355 (Sep.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า2 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม3