เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00153873
หมายเลขทรัพยากรi00360007
บาร์โค้ด39611019163400
เล่มVol. 14 No. 7 (Sep.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า24 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม7