เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00359815
บาร์โค้ด39611019163129
เล่ม(03 Sep.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า19 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม6