เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00359814
บาร์โค้ด39611019163111
เล่ม(27 Aug.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า19 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม3