เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00359581
บาร์โค้ด39611019162428
เล่มVol. 29 No. 354 (Aug.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า14 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม5