เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195635
หมายเลขทรัพยากรi00359580
บาร์โค้ด39611019162410
เล่มVol. 7 No. 76 (ก.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า14 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม3