เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00359583
บาร์โค้ด39611019162394
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 12 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า14 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม7