เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00359003
บาร์โค้ด39611019160935
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 11 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า20 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม7