เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00358618
บาร์โค้ด39611019160125
เล่มVol. 29 No. Special issue (-) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า8 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1