เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00358539
บาร์โค้ด39611019159580
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 476 (01 ส.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า8 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม13