เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00358396
บาร์โค้ด39611019159465
เล่ม(16 Jul.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า31 Jul 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1