เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00358349
บาร์โค้ด39611019159309
เล่ม(02/15 Jul.,2018)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า26 Jul 2018
จำนวนครั้งที่ยืม4