เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195635
หมายเลขทรัพยากรi00358270
บาร์โค้ด39611019158889
เล่มVol. 6 No. 70 (มี.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า20 Jul 2018
จำนวนครั้งที่ยืม2