เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195635
หมายเลขทรัพยากรi00358271
บาร์โค้ด39611019158871
เล่มVol. 7 No. 74 (ก.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า20 Jul 2018
จำนวนครั้งที่ยืม2