เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00357961
บาร์โค้ด39611019158277
เล่ม(25 Jun.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า5 Jul 2018
จำนวนครั้งที่ยืม4