เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00357916
บาร์โค้ด39611019158228
เล่ม(18 Jun.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า2 Jul 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1