เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00357899
บาร์โค้ด39611019158152
เล่มVol. 29 No. 352 (Jun.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า2 Jul 2018
จำนวนครั้งที่ยืม3