เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00357791
บาร์โค้ด39611019158095
เล่ม(11 Jun.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า26 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม4