เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195635
หมายเลขทรัพยากรi00357736
บาร์โค้ด39611019157774
เล่มVol. 6 No. 73 (มิ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า23 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม13