เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00153873
หมายเลขทรัพยากรi00357733
บาร์โค้ด39611019157741
เล่มVol. 14 No. 6 (Jun.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า23 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม2