เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00357730
บาร์โค้ด39611019157717
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 9 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า23 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม11