เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00363569
บาร์โค้ด39611019157683
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 470-473 (01-30 พ.ค.-มิ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า17 Mar 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0