เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00357631
บาร์โค้ด39611019157451
เล่ม(28/10 May./Jun.,2018)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า19 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม4