เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00357436
บาร์โค้ด39611019156966
เล่ม(14 May) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า5 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม3