เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00153873
หมายเลขทรัพยากรi00357312
บาร์โค้ด39611019156636
เล่มVol. 14 No. 3 (Apr.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า1 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1