เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00357190
บาร์โค้ด39611019156453
เล่มVol. 29 No. 351 (May) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า30 May 2018
จำนวนครั้งที่ยืม3