เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195635
หมายเลขทรัพยากรi00356694
บาร์โค้ด39611019156180
เล่มVol. 6 No. 72 (พ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า18 May 2018
จำนวนครั้งที่ยืม7