เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00356691
บาร์โค้ด39611019156081
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 8 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า18 May 2018
จำนวนครั้งที่ยืม15