เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195635
หมายเลขทรัพยากรi00356009
บาร์โค้ด39611019155083
เล่มVol. 6 No. 71 (เม.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า24 Apr 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1