เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00356005
บาร์โค้ด39611019155034
เล่มVol. 29 No. 350 (Apr.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า24 Apr 2018
จำนวนครั้งที่ยืม3