เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00356003
บาร์โค้ด39611019155018
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 7 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า24 Apr 2018
จำนวนครั้งที่ยืม6