เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00355780
บาร์โค้ด39611019154458
เล่มVol. 29 No. 349 (Mar.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า5 Apr 2018
จำนวนครั้งที่ยืม10