เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195635
หมายเลขทรัพยากรi00355500
บาร์โค้ด39611019153849
เล่มVol. 6 No. 69 (ก.พ.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า23 Mar 2018
จำนวนครั้งที่ยืม3