เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00355062
บาร์โค้ด39611019152544
เล่มVol. 29 No. 348 (Feb.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า9 Mar 2018
จำนวนครั้งที่ยืม2