เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00354885
บาร์โค้ด39611019151843
เล่มIssue no. 4472 (29 Jan.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า27 Feb 2018
จำนวนครั้งที่ยืม4