เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00354881
บาร์โค้ด39611019151835
เล่มIssue no. 4469 (08 Jan.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า27 Feb 2018
จำนวนครั้งที่ยืม9