เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00354884
บาร์โค้ด39611019151827
เล่มIssue no. 4471 (22 Jan.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า27 Feb 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1