เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00354837
บาร์โค้ด39611019151637
เล่มVol. 28 No. Special (-) 2017-2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า26 Feb 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0