เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00363114
บาร์โค้ด39611019151389
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 462-465 (01-28 ม.ค.-ก.พ.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า21 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0