เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00153873
หมายเลขทรัพยากรi00354512
บาร์โค้ด39611019150928
เล่มVol. 14 No. 1 (Jan./Feb.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า9 Feb 2018
จำนวนครั้งที่ยืม7