เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00354422
บาร์โค้ด39611019150753
เล่มVol. 28 No. 347 (Jan.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า2 Feb 2018
จำนวนครั้งที่ยืม6