เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00186237
หมายเลขทรัพยากรi00354173
บาร์โค้ด39611019150266
เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า23 Jan 2018
จำนวนครั้งที่ยืม11